top of page

Naar vragenlijsten

Ik heb een inlogcode van een licentiehouder:

I have a log in code from an NBI® practitioner:

Vul meteen de Vragenlijst in of lees eerst de handleiding

Complete the questionnaire or read the guidelines on how to complete the questionnaire

 

Ik heb geen inlogcode:

I don't have a log in code:

NBI® is geen self-assessment tool of pub quiz. Dus werken we alleen via gecertificeerde licentiehouders

NBI® is not a self-assessment tool or a pop quiz so we only work via certified practitioners

Een geschikte licentiehouder vinden voor uw vraag. Bijvoorbeeld coaching of training

Find a suitable practitioner  for your requirements. E.g. coaching or training

 

Licentiehouder worden

Become a practitioner - practitioner training also available in English

bottom of page